top of page

OBVESTILA

 

  

NOVICE

 

 

 

 

LD ŠENTLAMBERT

 26.12.2015 smo na naš praznik torej Štefanovo imeli po zaključku lova še lovski krst, kjer je bila krščenec Anja Ocepek to je bilo prvič v zgodovini naše družine da smo krstili lovca ženskega spola.

Facebook

LD

Šentlambert

 

FORUM

LOV

LOVSKA

ZVEZA

SLOVENIJE

VIDEO

LOV, NARAVA IN ČLOVEK

Vsak človek je del narave, narava pa je kakor lepa tudi brezčutna, vsako živo bitje, ki se ji ne prilagodi izloči, osebek pogine in njegova vrsta lahko tako tudi izumre.To je temeljni zakon narave, ki brezpogojno velja za ves živež.Tako je narava človeku namenila bolj usodo nabiralca podobno kot njegovim prednikom-primatom, le priložnostno bi lahko bil tudi lovec.Za lov je ( bil ) človek od narave slabo opremljen, ni imel ne hitrosti, ne moči, ne voha, ne vida kot njegovi tekmeci pa vendar se je moral pračlovek spopasti tudi s takšnimi, če je hotel preživeti. Človeku je to tudi uspelo in postal je najboljši lovec med vsemi živimi bitji.Vse to je lahko postopoma izvedel z vse večjo uporabo razuma z njim je nadomestil telesne pomanjkljivsti.Tako pa se je človek hotel tudi odtrgati od vseh zakonov narave in si jo postaviti v svoje koristi. Zadnje lahko razumemo tudi kot svetopisemski izgon iz raja, kajti vse do te točke je človek živel v materinski skrbi narave , ni se ji upiral marveč je deloval kot vsa živa bitja na Zemlji – se ji prilagajal

bottom of page